PTM Group

فیلر مو اولین ماده حجم دهنده موها در جهان است .
تزریق فیلر مو به پوست سر برای چه کسانی مناسب است؟
 • افزایش تعداد و طول تار موها
 • سرکوب ژن مرتبط با ریزش مو
 • دارای خصوصیات فیزیکی دو فازی و مونو فازیک
 • افرادی که جنس موهایشان نازک و ضعیف است
 • افرادی که جنس موهایشان نازک و ضعیف است
 • تقویت رشد موها
 • افزایش حجم و پرپشتی موها
 • یک درمان مکمل برای ریزش مو
 • جلوگیری از پیشرفت طاسی در مردان و زنان
 • کسانی که کاشت مو انجام داده اند
 • افزایش اثر گذاری عمل کاشت مو